Агенција изрекла меру јавног објављивања препоруке за разрешење председнику ГО Младеновац

Истраживање и сарадња са цивилним друштвом
15/07/2010
Прва седница Одбора Агенције
26/01/2010

Агенција изрекла меру јавног објављивања препоруке за разрешење председнику ГО Младеновац

print

Одбор Агенције је на седници 27. новембра 2013. године, одбио као неосновану жалбу председника градске општине Младеновац Дејана Чокића изјављену против првостепеног решења од 9. августа 2013. године, којим му је изречена мера јавног објављивања препоруке за разрешење.

 

У образложењу првостепеног решења утврђено је да је Дејан Чокић по ступању на јавну функцију председника градске општине Младеновац (28. маја 2012. године) набављао гориво за службена возила градске општине Младеновац од 20. јула до 28. децембра 2012. године. Гориво је користио од привредног друштва „Комерц-Јавор“ д.о.о. Ковачевац, чији је сувласник. О сукобу интереса није обавестио Скупштину општине Младеновац и Агенцију за борбу против корупције.
Одлука Одбора је коначна, а против ове одлуке може се покренути управни спор.