Агенција изненађена реакцијом Родољуба Шабића

Сарадња Нишавског округа и Агенције у борби против корупције
18/04/2019
Састанак челника Транспарентност – Србија и Агенције
24/04/2019

Агенција изненађена реакцијом Родољуба Шабића

print

Код доношења одлуке Агенција је имала у виду чињенице објављене на интернет презентацији Транспарентност, да је Родољуб Шабић у време док је обављао функцију Повереника са поменутом организацијом сарађивао на пројектима, одлучивао о њиховим правима и обавезама као тражиоца информација од јавног значаја, доносио одлуке и решења.

На основу наведеног пословна сарадња Родољуба Шабића са Транспарентност била би у супротности са Законом о Агенцији.

Ради јавности неопходно је нагласити да је одлука о којој је реч првостепена. Као таква није коначна ни пред Агенцијом, јер постоји могућност жалбе. Такође, битно је истаћи да је Агенција за борбу против корупције испоштовала тајност поступка.

Сличне случајеве и захтеве Агенција је имала и раније од бивших функционера. Ни раније није давала сагласност у таквим ситуацијама. Родољуб Шабић није изузетак? За очекивати је било да баш он и након одласка са функције инсистира на поштовању закона и институција. Подсетили би господина Шабића да је не тако давно, са чела институције Повереника инсистирао на поштовању закона, институција и њихових одлука, све у циљу даљег развоја демократије. Својом реакцијом не доприноси поверењу грађана у рад институција.

Позивамо Родољуба Шабића да поступа према својим изјавама из времена док је био повереник, поштује одлуке независних институција, а своје незадовољство првостепеном одлуке Агенције за борбу против корупције изрази жалбом Одбору Агенције, поштујући законима прописане процедуре које чине један од темеља сваког демократског друштва.