Агенција донела Смернице за извештавање о спровођењу и вршењу надзора над спровођењем Оперативног плана за спречавање корупције у областима од посебног ризика

Размена искуства са Шпанијом
26/10/2021
Огласна табла
02/11/2021

Агенција донела Смернице за извештавање о спровођењу и вршењу надзора над спровођењем Оперативног плана за спречавање корупције у областима од посебног ризика

print

Смернице су намењене одговорним субјектима за извештавање о спровођењу активности из Оперативног плана за спречавање корупције у областима од посебног ризика како би овај процес спровели на што ефикаснији начин. Смернице садрже релевантне информације које се односе на рокове и садржај периодичних извештаја које одговорни субјекти достављају Агенцији, као и информације о роковима и садржају извештаја које Агенција упућује Координационом телу задуженом за координацију спровођења мера и активности из Оперативног плана на политичком нивоу.

Оперативни план, који је Влада усвојила на седници одржаној 30. септембра 2021. године, представља изузетно значајан документ јавне политике чији централни део садржи мере и активности усмерене на спречавање корупције у појединачним ризичним областима: царина, локална самоуправа, приватизација, јавне набавке и полиција.

Ревидираним Акционим планом за Поглавље 23 утврђено је да се надзор над спровођењем Оперативног плана поверава Агенцији за спречавање корупције, која је имала задатак и да изради Смернице за извештавање о спровођењу и вршењу надзора над спровођењем Оперативног плана за спречавање корупције у областима од посебног ризика.