Agencija donela novi Pravilnik o posmatračima izborne kampanje

Obaveštenje političkim subjektima
22/01/2016
Održana panel diskusija o finansiranju političkih stranaka u Srbiji
26/01/2016

Agencija donela novi Pravilnik o posmatračima izborne kampanje

print
logo_acas_cirAgencija za borbu protiv korupcije donela je 20. januara 2016. godine novi Pravilnik o posmatračima izborne kampanje kojim se uređuju organizacija, ovlašćenja, prava, obaveze, uslovi i način izbora posmatrača izborne kampanje Agencije za borbu protiv korupcije u postupku kontrole troškova izborne kampanje. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestao je da važi Pravilnik od 7. novembra 2011. godine sa izmenama od 14. maja 2013. godine. Novi Pravilnik je dostupan ovde.