Агенција објавила Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о полицији

НОВИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
15/04/2015
Представници Агенције на седници Одбора за административна и мандатна питања Скупштине АП Војводине
22/04/2015

Агенција објавила Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о полицији

print

Znak Horizontalno CirilicaМинистарство унутрашњих послова припремило је Нацрт закона о полицији, поводом којег је у периоду од 26. марта до 20. априла одржана јавна расправа. Мишљење о процени ризика корупције у одредбама овог нацрта Агенција је упутила Министарству 16. априла.

Нацрт закона садржи одређене новине које су значајне са становишта превенције корупције. Прецизније, одредбама Нацрта закона предвиђено је да Сектор унутрашње контроле врши анализу ризика од корупције, да полицијски службеници унутрашње контроле могу вршити контролу имовинског картона и промене имовног стања, као и да облике и начин примене „теста интегритета“ ближе прописује министар. Међутим, иако је увођење анализе ризика од корупције, контроле имовинских картона и теста интегритета значајно, Нацртом закона је неопходно прецизније уредити ова питања.

С друге стране, Нацрт закона садржи извесне ризике корупције који се, између осталог, односе на употребу непрецизних формулација, давање широких дискреционих овлашћења и препуштање Влади и Министарству да подзаконским актима уреде одређена питања која би требало уредити законским одредбама.

Агенција за борбу против корупције сматра да би отклањање идентификованих недостатака и ризика корупције допринело стварању одговарајућег правног оквира у овој области.

Мишљење о Нацрту закона о полицији можете видети овде.