Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti: Usluge stručne podrške funkcionisanju IT sistema. Šifra iz ORN-a: 72250000 – Sistemske usluge i usluge podrške

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog rukovodećeg radnog mesta u službi Agencije za borbu protiv korupcije
18/06/2020
OEBS konferencija o borbi protiv korupcije u digitalno doba
08/07/2020

Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti: Usluge stručne podrške funkcionisanju IT sistema. Šifra iz ORN-a: 72250000 – Sistemske usluge i usluge podrške

print

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za Javnu nabavku usluga sistemske podrške funkcionisanju IT sistema, broj 404-02-45/2020-03 za
2020. godinu. Predmet nabavke, naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavke: Usluge stručne podrške funkcionisanju IT sistema.
Šifra iz ORN-a: 72250000 – Sistemske usluge i usluge podrške.