Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности: Услуге стручне подршке функционисању ИТ система. Шифра из ОРН-а: 72250000 – Системске услуге и услуге подршке

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког руководећег радног места у служби Агенције за борбу против корупције
18/06/2020
ОЕБС конференција о борби против корупције у дигитално доба
08/07/2020

Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности: Услуге стручне подршке функционисању ИТ система. Шифра из ОРН-а: 72250000 – Системске услуге и услуге подршке

print

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за Јавну набавку услуга системске подршке функционисању ИТ система, број 404-02-45/2020-03 за
2020. годину. Предмет набавке, назив и ознака из Општег речника набавке: Услуге стручне подршке функционисању ИТ система.
Шифра из ОРН-а: 72250000 – Системске услуге и услуге подршке.