Zabrana korišćenja javnih resursa i javnih funkcija u svrhu izborne kampanje

Rizici korupcije u predlogu Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina
24/12/2013
Obaveštenje za odgovorne subjekte Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana za njeno sprovođenje
07/05/2014

Zabrana korišćenja javnih resursa i javnih funkcija u svrhu izborne kampanje

print

Javni funkcioneri i pored upozorenja Agencije za borbu protiv korupcije nastavljaju da koriste javne resurse i javne funkcije za promociju političkih subjekata. Na ovaj način oni zbunjuju birače jer svojim ponašanjem ostavljaju prostor sumnji da posete elektranama, kopovama, drugim javnim preduzećima i javnim ustanovama kao i susrete koje imaju u svojstvu javnih funkcionera koriste u svrhu izborne kampanje.

Agencija za borbu protiv korupcije još jednom poziva sve javne funkcionere da se kao učesnici izborne kampanje uzdrže od ponašanja suprotnih odredbama Zakona o Agenciji, čije povrede povlače ne samo prekršajnu odgovornost, nego za posledicu mogu imati i razrešenje sa javne funkcije.