Забрана коришћења јавних ресурса и јавних функција у сврху изборне кампање

Ризици корупције у предлогу Закона о националним саветима националних мањина
24/12/2013
Обавештење за одговорне субјекте Националне стратегије за борбу против корупције и Акционог плана за њено спровођење
07/05/2014

Забрана коришћења јавних ресурса и јавних функција у сврху изборне кампање

print

Јавни функционери и поред упозорења Агенције за борбу против корупције настављају да користе јавне ресурсе и јавне функције за промоцију политичких субјеката. На овај начин они збуњују бираче јер својим понашањем остављају простор сумњи да посете електранама, коповама, другим јавним предузећима и јавним установама као и сусрете које имају у својству јавних функционера користе у сврху изборне кампање.

Aгенција за борбу против корупције још једном позива све јавне функционере да се као учесници изборне кампање уздрже од понашања супротних одредбама Закона о Агенцији, чијe повредe повлачe не само прекршајну одговорност, него за последицу могу имати и разрешење са јавне функције.