Agenciji srebrno priznanje UEPS u kategoriji najbolje društveno-odgovorne kampanje

Informacije o predstavkama građana Agencija daje ponedeljkom i utorkom od 11 do 14 časova na broj telefona 011 41 49 100, taster 1
11/09/2013
Prvi izveštaj o primeni Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje
02/04/2014

Agenciji srebrno priznanje UEPS u kategoriji najbolje društveno-odgovorne kampanje

UEPS_priznanje_antikorupcija
print

Agencija za borbu protiv korupcije i marketinška agencija DraftFCB + Afirma dobitnici su srebrnog priznanja Udruženja za tržišne komunikacije Srbije za nacionalnu antikorupcijsku kampanju „Korupcija nam krade budućnost“.

Kampanja je počela na društvenim mrežama 30. marta 2013. godine i obuhvatala je integrisanu komunikaciju putem televizije, radija, Interneta, letaka, postera, brošure „Priručnik za trening o integritetu“ kao i posebne aktivnosti. Pod sloganom „Progovorite. Ćutanje o korupciji je njeno odobravanje“, Agencija za borbu protiv korupcije podizala je svest građana o mehanizmima prevencije korupcije, istovremeno ih ohrabrujući da prijave sumnju na korupciju.

Kreativni koncept osmislila je marketinška agencija DraftFCB + Afirma, a video spot režirao je Srdan Golubović, dok su eksperti za integrisane komunikacije bile Ksenija Renko iz Hrvatske i Jasmina Krstić Latinović iz Srbije.

Tokom kampanje je zaživeo mikrosajt www.prijavikorupciju.rs koji građanima nudi mogućnost da popunjavanjem onlajn obrasca prijave sumnju na korupciju. Agencija za borbu protiv korupcije primila je na ovaj način, od aprila do decembra, 181 prijavu. Građani su se najčešće žalili na: zloupotrebu službenog položaja (54), rad sudova (19) zloupotrebu javnih resursa (17), korupciju u oblasti radnih odnosa (15), rad inspekcija (13), korupciju u oblasti zdravstva (11), na sukob interesa (11), javne nabavke (11), korupciju u preduzećima u stečaju (7), rad policije (7), neprijavljivanja imovine i prihoda (5), rad katastara (5), finansiranje političkih subjekata (2), privatizaciju (2) i rad tužilaštava (1).