Dostavljeni izveštaji nakon lokalnih izbora u Vrbasu

Izabran direktor Agencije za borbu protiv korupcije
21/01/2013
Prezentacija Konkursa za organizacije civilnog društva
15/05/2014

Dostavljeni izveštaji nakon lokalnih izbora u Vrbasu

print

Nakon održanih lokalnih izbora u Vrbasu, pet političkih subjekata dostavilo je izveštaje o troškovima izborne kampanje Agenciji za borbu protiv korupcije i to su: grupa građana Dveri, Srpska napredna stranka, Srpska radikalna stranka, Liberalno demokratska partija i Socijalistička partija Srbije.

Imajući u vidu da Demokratska stranka, grupa građana ,,Svi zajedno“ i Demokratska stranka Srbije nisu dostavili izveštaj u zakonom propisanom roku (30 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata izbora), Agencija će, u skladu sa svojim ovlašćenjima, pokrenuti postupak za utvrđivanje povrede Zakona i utvrditi da li su se stekli uslovi za podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka.

Rok za podnošenje izveštaja bio je 13. novembar, odnosno 21. novembar 2013. godine za Izveštaje koji se Agenciji dostavljaju i u papirnoj formi

Nakon održanih lokalnih izbora u Vrbasu, pet političkih subjekata dostavilo je izveštaje o troškovima izborne kampanje Agenciji za borbu protiv korupcije i to su: grupa građana Dveri, Srpska napredna stranka, Srpska radikalna stranka, Liberalno demokratska partija i Socijalistička partija Srbije.

Imajući u vidu da Demokratska stranka, grupa građana ,,Svi zajedno“ i Demokratska stranka Srbije nisu dostavili izveštaj u zakonom propisanom roku (30 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata izbora), Agencija će, u skladu sa svojim ovlašćenjima, pokrenuti postupak za utvrđivanje povrede Zakona i utvrditi da li su se stekli uslovi za podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka.

 

Rok za podnošenje izveštaja bio je 13. novembar, odnosno 21. novembar 2013. godine za Izveštaje koji se Agenciji dostavljaju i u papirnoj formi.

– See more at: http://prijavikorupciju.rs/vesti#sthash.Gt3sl2Ri.dpuf