Сарадња са Службом за управљање људским ресурсима АП Војводине

Сарадња са Службом за управљање људским ресурсима АП Војводине

print

Агенција за борбу против корупције одржала је 15. новембра семинар „Превенција корупције: Лична и професионална етика“.

Током обуке у Андревљу, која је организована на позив Службе за управљање људским ресурсима АП Војводине, запосленима у покрајинским секретаријатима представљене су надлежности и рад Агенције за борбу против корупције, основни појмови о корупцији и ризичним ситуацијама за настанак корупције.

Учесници семинара стекли су нова знања и вештине о доношењу етичких одлука и упознали су се са начином израде етичког кодекса.