Saopštenje Odbora Agencije

Crna Trava – Izbori za odbornike
22/06/2012
Doljevac – Izbori za odbornike
22/06/2012

Saopštenje Odbora Agencije

print

Odbor Agencije za borbu protiv korupcije jednoglasno je danas razrešio Zoranu Marković funkcije direktora Agencije za borbu protiv korupcije.
Odbor je za vršioca dužnosti direktora izabrao Tatjanu Babić, koja je do sada obavljala dužnost sekretara Odbora.
Odbor je naložio vršiocu dužnosti direktora da bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri dana preduzme sve mere da se stanovi dodeljeni Agenciji vrate na raspolaganje Vladi Srbije.
Vršiocu dužnosti sekretara Odbora naloženo je da u roku od tri dana pripremi oglas o raspisivanju javnog konkursa za izbor direktora.
Pisani otpravak odluke o razrešenju direktorki će biti uručen u utorak, kada će biti izvršena i primopredaja dužnosti, a javnosti i medijima nakon toga će biti i predstavljeno obrazloženje odluke.

Odluka o razrešenju Zorane Marković