Одељење за едукације, кампање и сарадњу са цивилним друштвом

Nebojsa_Tasic_prima_povelju_2mala
Агенција за борбу против корупције добила Повељу захвалности од Библиотекарског друштва Србије
15/12/2011
Правни став Одбора Агенције
29/11/2012

Одељење за едукације, кампање и сарадњу са цивилним друштвом

print

Према Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у стручној служби Агенције за борбу против корупције, у Сектору за послове превенције образовано је Одељење за едукације, кампање и сарадњу са цивилним друштвом. У оквиру Одељења образоване су уже унутрашње јединице: Одсек за едукације и Група за кампање и сарадњу са цивилним друштвом.

У Одељењу за едукације, кампање и сарадњу са цивилним друштвом обављају се послови:

  • учешћа у припремању, односно припремања програма обуке о борби против корупције у државним органима и организацијама, територијалној аутономији и локалној самоуправи, јавним службама, организацијама обавезног социјалног осигурања и другим правним лицима;
  • учешћа у припремању, односно припремања програма обуке о борби против корупције за новинаре, просветне раднике, средњошколце, студенте и друге циљне групе;
  • припремања програма интерне обуке за запослене у Стручној служби;
  • сарадње са научним и стручним институцијама, средствима јавног информисања, удружењима цивилног друштва, младима и свим другим грађанима у вези са укључивањем у превентивну борбу против корупције;
  • спровођења кампања и других јавних догађаја за подизање антикорупцијске свести грађана;
  • и други послови из делокруга Одељења.