Služba za kontrolu finansiranja političkih subjekata

Vesti
Održana dva seminara „Mehanizmi za borbu protiv korupcije u Srbiji“
20/10/2011
IMG_0907
Potpisan sporazum o saradnji Agencije i Fakulteta organizacionih nauka
08/11/2013

Služba za kontrolu finansiranja političkih subjekata

print

Obavlja poslove prijema godišnjih finansijskih izveštaja o poslovanju političkih stranaka; prijema i kontrole izveštaja o poreklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju; prijema i kontrole izveštaja o prilozima i o imovini političkih subjekata; javnog objavljivanja finansijskih izveštaja o redovnom radu i izbornih kampanja političkih subjekata; saradnje i koordinacije sa angažovanim revizorima i drugim nadležnim organima; vođenje postupka utvrđivanja povrede zakona i drugi poslovi iz delokruga službe.