Служба за контролу финансирања политичких субјеката

Служба за контролу финансирања политичких субјеката

print

Обавља послове пријема годишњих финансијских извештаја о пословању политичких странака; пријема и контроле извештаја о пореклу, висини и структури прикупљених и утрошених средстава за изборну кампању; пријема и контроле извештаја о прилозима и о имовини политичких субјеката; јавног објављивања финансијских извештаја о редовном раду и изборних кампања политичких субјеката; сарадње и координације са ангажованим ревизорима и другим надлежним органима; вођење поступка утврђивања повреде закона и други послови из делокруга службе.