Služba za odnose sa javnošću

Ancii
Centar za ljudska prava iz Niša: Antikorupcijska analiza Zakona o izvršenju krivičnih sankcija i odgovarajućih pravilnika
26/08/2011
Srbija_u_pokretu_2
Glasno protiv korupcije u zdravstvu
24/10/2013

Služba za odnose sa javnošću

print

Priprema, određuje i sprovodi komunikacionu strategiju Agencije; prati, analizira i upravlja problemima proistekli iz medijskog izveštavanja o Agencije; planira, obavlja savetodavno-analitičke poslove u vezi sa javnim nastupima i prezentacijama Agencije; vodi evidencije o predstavnicima medija kao i o medijskim nastupima predstavnika Agencije; izdaje saopštenja za javnost, organizuje intervjue u medijima; postupa po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja; komunicira sa građanima i organizuje njihove posete Agenciji.