Povodom odluke Ustavnog suda

Bačka Palanka – Izbori za odbornike
20/06/2012
Bajina Bašta – Izbori za odbornike
20/06/2012

Povodom odluke Ustavnog suda

print

Agencija za borbu protiv korupcije primila je danas odluku Ustavnog suda Srbije kojom je utvrđeno da odredba člana 29. stav 3. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, kojom je propisano da funkcioner može da nastavi obavljanje jedne javne funkcije, a uz nju i javne funkcije na koje je izabran neposredno od građana, kao i javne funkcije koju je zakonom i drugim propisom obavezan da vrši nije u saglasnosti sa Ustavom i potvrđenim međunarodnim ugovorom – Konvencijom Ujedinjenih nacija protiv korupcije.

Agencija izražava zadovoljstvo da je Ustavni sud, kao najviša institucija za zaštitu ustavnosti u Republici, nedvosmisleno utvrdio da su tom odredbom narušena ustavna načela vladavine prava, podele vlasti, zabrane sukoba interesa, načelo jednakosti svih pred ustavom i zakonom, pravo građana da pod jednakim uslovima stupaju na javne funkcije, kao i odredbe Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije koju je Srbija ratifikovala.

 

Činjenicu da je Ustavni sud stao na stanovište da je neustavno zakonsko rešenje kojim je jedan broj (i to manji broj) javnih funkcionera koji istovremeno vrše u predstavničkim organima i u izvršnoj vlasti izuzet od obaveze da pred Agencijom za borbu protiv korupcije regulišu svoj status u pogledu zatečenih funkcija, Agencija (iako bi imala razloga) ne doživljava kao svoju „pobedu“ nad tim funkcionerima, već samo kao pobedu ustavnosti i zakonitosti u našoj zemlji.

Imajući u vidu činjenicu da je na osnovu odredbe člana 168. stav 3. Ustava danom objavljivanja Odluke Ustavnog suda u Službenom glasniku Republike Srbije prestala da važi odredba člana 29. stav 3. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu rpotiv korupcije, Agencija će nastaviti postupke za utvrđivanje nespojivosti vršenja funkcija u predmetima funkcionera, gde su postupci bili prekinuti do donošenja odluke Ustavnog suda.

Kako daleko najveći broj funkcionera koji su utočište od postupka pred Agencijom našli u kasiranoj odredbi Ustavnog suda, ima otvorene predmete u Agenciji, po zahtevima za davanje saglasnosti ili obaveštenjima, Agencija će već od ponedeljka početi sa donošenjem odluka kojima će utvrditi nespojivost istovremenog vršenja funkcija i dati rok od 15 dana funkcinerima da prestanu sa vršenjem nespojivih funkcija i o tome dostave dokaz Agenciji.

Prema funkcionerima koji se o takvu odluku ogluše Agencija će voditi postupak utvrđenja povrede Zakona i izreći meru preporuke za razrešenje.

Ukoliko u toku postupka funkcioner dostavi Agenciji dokaz o prestanku vršenja funkcije, postupak će biti obustavljen.

Nakon provere u evidencijama koji se vode pred Agencijom, ukoliko ima funkcionera koji Agenciji nisu dostavili nikakav zahtev niti obaveštenje o vršenju više funkcija, a sigurno je da će se i neko takav pronaći, prema takvim funkcionerima Agencija će odmah sprovesti postupak za utvrđenje povrede Zakona.