Поводом одлуке Уставног суда

Бачка Паланка – Избори за одборнике
20/06/2012
Бајина Башта – Избори за одборнике
20/06/2012

Поводом одлуке Уставног суда

print

Агенција за борбу против корупције примила је данас одлуку Уставног суда Србије којом је утврђено да одредба члана 29. став 3. Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за борбу против корупције, којом је прописано да функционер може да настaви обављање једне јавне функције, а уз њу и јавне функције на које је изабран непосредно од грађана, као и јавне функције коју је законом и другим прописом обавезан да врши није у сагласности са Уставом и потврђеним међународним уговором – Конвенцијом Уједињених нација против корупције.

Агенција изражава задовољство да је Уставни суд, као највиша институција за заштиту уставности у Републици, недвосмислено утврдио да су том одредбом нарушена уставна начела владавине права, поделе власти, забране сукоба интереса, начело једнакости свих пред уставом и законом, право грађана да под једнаким условима ступају на јавне функције, као и одредбе Конвенције Уједињених нација против корупције коју је Србија ратификовала.

 

Чињеницу да је Уставни суд стао на становиште да је неуставно законско решење којим је један број (и то мањи број) јавних функционера који истовремено врше у представничким органима и у извршној власти изузет од обавезе да пред Агенцијом за борбу против корупције регулишу свој статус у погледу затечених функција, Агенција (иако би имала разлога) не доживљава као своју „победу“ над тим функционерима, већ само као победу уставности и законитости у нашој земљи.

Имајући у виду чињеницу да је на основу одредбе члана 168. став 3. Устава даном објављивања Одлуке Уставног суда у Службеном гласнику Републике Србије престала да важи одредба члана 29. став 3. Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за борбу рпотив корупције, Агенција ће наставити поступке за утврђивање неспојивости вршења функција у предметима функционера, где су поступци били прекинути до доношења одлуке Уставног суда.

Kако далеко највећи број функционера који су уточиште од поступка пред Агенцијом нашли у касираној одредби Уставног суда, има отворене предмете у Агенцији, по захтевима за давање сагласности или обавештењима, Агенција ће већ од понедељка почети са доношењем одлука којима ће утврдити неспојивост истовременог вршења функција и дати рок од 15 дана функцинерима да престану са вршењем неспојивих функција и о томе доставе доказ Агенцији.

Према функционерима који се о такву одлуку оглуше Агенција ће водити поступак утврђења повреде Закона и изрећи меру препоруке за разрешење.

Уколико у току поступка функционер достави Агенцији доказ о престанку вршења функције, поступак ће бити обустављен.

Након провере у евиденцијама који се воде пред Агенцијом, уколико има функционера који Агенцији нису доставили никакав захтев нити обавештење о вршењу више функција, а сигурно је да ће се и неко такав пронаћи, према таквим функционерима Агенција ће одмах спровести поступак за утврђење повреде Закона.