Pravni stav Odbora Agencije

Odeljenje za edukacije, kampanje i saradnju sa civilnim društvom
05/07/2012
Saradnja sa Službom za upravljanje ljudskim resursima AP Vojvodine
20/11/2013

Pravni stav Odbora Agencije

print

Na sednici održanoj 28. novembra 2012. godine, Odbor Agencije za borbu protiv korupcije usvojio je pravni stav o obavezi funkcionera da, osim podataka o svojim akcijama i udelima u pravnom licu, prijavi i podatke o akcijama i udelima koje to pravno lice ima u drugim pravnim licima. Ovaj pravni stav biće objavljen na veb sajtu Agencije.

Odbor Agencije duže vreme radi na pripremi teksta nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, koji će u kratkom roku biti dostavljen Vladi Republike Srbije.

Pravni stav