Plan integriteta u finalu izbora za nagradu Ujedinjenih nacija za javnu upravu za 2018. godinu

Konsultativna radionica sa predstavnicima GOPAC i nezavisnim institucijama
20/06/2018
Konsultativni sastanak sa organizacijama civilnog društva u okviru Tvining projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“
02/07/2018

Plan integriteta u finalu izbora za nagradu Ujedinjenih nacija za javnu upravu za 2018. godinu

print

Plan integriteta, kao preventivni mehanizam za procenu rizika, koji Agencija za borbu protiv korupcije sprovodi od 2012. godine, ušao je u finale izbora za nagradu UN za javnu upravu, u konkurenciji između 437 projekata iz 79 zemalja sveta.

Svečana dodela nagrada održana je u Kraljevini Maroko, u okviru konferencije „Transformisanje upravljanja radi ostvarivanja ciljeva održivog razvoja“, u periodu od 21-23. juna 2018. godine, u organizaciji Kraljevine Maroko i Odeljenja UN za ekonomske i socijalne poslove (UNDESA).

 

Tom prilikom predstavnica Agencije ukazala je na iskustvo i inovativnu praksu Agencije u izradi analize rizika od korupcije u institucijama odnosno plana integriteta, u okviru panela, koji je organizovala Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA), sa naglaskom na upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija u oblasti prevencije korupcije. Zahvaljujući ovakvom pristupu organima javne vlasti olakšana je procena rizika od korupcije i definisanje odgovarajućih mera za njihovo sprečavanje. Primena ovog inovativnog pristupa u proceni rizika od korupcije u institucijama doprinosi unapređenju transparentnosti, odgovornosti i kvalitetu usluga, koje organi javne vlasti pružaju građanima.

Za tri kategorije nagrada (osnaživanje najsiromašnijih i najugroženih kroz inkluzivne usluge i partnerstva; stvaranje inkluzivnih institucija i obezbeđivanje učešća u donošenju odluka i promovisanje rodno odgovornih javnih službi usmerenih na postizanje ciljeva održivog razvoja) dodeljeno je osam nagrada za osam zemalja članica UN.