Obučena nova grupa predavača za oblast etike i integriteta u javnom sektoru

Narodnoj skupštini podnet Godišnji izveštaj o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2016. godinu
29/03/2017
Model lokalnog antikorupcijskog plana za jedinice lokalne samouprave
04/04/2017

Obučena nova grupa predavača za oblast etike i integriteta u javnom sektoru

print

obuka-mart2017Agencija za borbu protiv korupcije obučila je još jedanaest novih predavača za oblast etike i integriteta čime su gotovo sve institucije u sistemu državne uprave dobile predavače. Predavači će nakon usvajanja novog Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije biti zaduženi za sprovođenje ove obuke u instituciji u kojoj su zaposleni.

Obuka je održana u periodu od 27. do 31. marta 2017. godine u prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije. Tokom prva četiri dana učesnici su sticali osnovna znanja i veštine za sprovođenje obuke. Posledenjeg dana, učesnici su polagali test i praktično izveli deo obuke čime su ispunili kriterijume za dobijanje potvrde o završenoj obuci.

Podsećamo da će izmenom Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, a u skladu sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije i pratećim Revidiranim Akcionim planom ova obuka biti obavezna za sve zaposlene u javnom sektoru.