Održano 11 seminara za predstavnike političkih stranaka i grupa građana
23/02/2017
Druga faza izrade plana integriteta i najava obuka u gradovima/opštinama u Republici Srbiji
28/02/2017

Rok za prijavu poklona

print
Znak Horizontalno Cirilica

Agencija za borbu protiv korupcije podseća državne i druge organe, organizacije i javne službe u kojima funkcioneri vrše javne funkcije da su obavezni da do 1. marta dostave Agenciji kopiju evidencije o primljenim poklonima za prethodnu kalendarsku godinu.
Takođe, podsećamo da funkcioner ne sme da zadrži poklon čija vrednost prelazi 5% prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji (približno 2.305,00 dinara), odnosno prigodne poklone primljene u toku kalendarske godine čija ukupna vrednost prelazi iznos od jedne prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji.

Napominjemo da državni i drugi organi, organizacije i javne službe u kojima funkcioneri vrše javnu funkciju, a nisu primili poklone u vezi sa vršenjem javne funkcije, nisu u obavezi da obaveste Agenciju o neprimanju poklona.