Deadline for Gift Reports
27/02/2017
The Second Phase of the Drafting of Integrity Plan
28/02/2017

Рок за пријаву поклона

print
Znak Horizontalno Cirilica

Агенција за борбу против корупције подсећа државне и друге органе, организације и јавне службе у којима функционери врше јавне функције да су обавезни да до 1. марта доставе Агенцији копију евиденције о примљеним поклонима за претходну календарску годину.
Такође, подсећамо да функционер не сме да задржи поклон чија вредност прелази 5% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији (приближно 2.305,00 динара), односно пригодне поклоне примљене у току календарске године чија укупна вредност прелази износ од једне просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији.

Напомињемо да државни и други органи, организације и јавне службе у којима функционери врше јавну функцију, а нису примили поклоне у вези са вршењем јавне функције, нису у обавези да обавесте Агенцију о непримању поклона.