Danica Marinković

 

Rođena 1951. godine u Bosanskom Brodu, Republika Srpska.

OBRAZOVANJE

Osnovna škola u Skoplju

Srednja pedagoška gimnazija u Skoplju

Pravni fakultet Univerziteta u Skoplju

Pravosudni ispit u Skoplju 01.06.1976. godine

RADNO ISKUSTVO

Opštinski sud Skoplje 2 01.08.1975. – 01.09.1975.

Radno mesto: Sudijski pripravnik

Privredni sud u Prištini 01.09.1975. – 31.05.1976.

Radno mesto: Sudijski pripravnik

Vrhovni sud Kosova i Metohije u Prištini 01.09.1976. – 30.06.1984.

Radno mesto: Stručni saradnik (upravna materija)

Okružni sud u Prištini 01.07.1984. – 31.12.2005.

Radno mesto: Sudija (krivična materija)

Okružni sud u Kragujevcu 01.01.2006. – 31.12.2009.

Radno mesto: Istražni sudija i član drugostepenog krivičnog veća (priprema i izrada

sudskih odluka)

Apelacioni sud u Kragujevcu 30.07.2010. – 02.04.2016.

Radno mesto: Sudija (krivična materija – član, a kasnije i predsednik krivičnog veća)

U starosnoj penziji od 02.04.2016. godine.

STRUČNO USAVRŠAVANJE

Setrifikati za stručno usavršavanje iz oblasti krivične materije, maloletničke

delikvencije, evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i dr.