Odbor Agencije izabrao v.d. direktora Agencije
27/01/2017
Sedmi javni konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva
07/02/2017

Saopštenje Odbora Agencije

print
Znak Horizontalno Cirilica

U vezi sa presudom Upravnog suda od 16. decembra 2016. godine kojom se poništava odluka Odbora Agencije od 21. januara 2013. godine, a po kojoj se Tatjana Babić bira za direktora Agencije za borbu protiv korupcije, Odbor Agencije ukazuje na to da je presuda Upravnog suda dostavljena Odboru Agencije četiri godine od dana izbora direktorke Tatjane Babić, tačnije 5. januara 2017. godine, i to tek pošto je Tatjana Babić 20. decembra 2016. godine podnela ostavku zbog imenovanja za sudiju Ustavnog suda od strane predsednika Republike Srbije, a na predlog Narodne skupštine.
Od trenutka podnošenja ostavke, Odbor Agencije je u zakonskom roku od 15 dana bio u obavezi da raspiše javni konkurs za izbor novog direktora Agencije. Na taj način je ispoštovano načelo zakonitosti u radu Agencije, koja sve do 5. januara 2017. godine nije primila nikakav akt, tj. presudu Upravnog suda.
Naglašava se da je u izvršenju presude Upravnog suda Odbor Agencije na sednici održanoj 25. januara 2017. godine postupio u skladu sa primedbama koje je dao Upravni sud. Naime, Upravni sud je našao da se odluka o izboru direktora Agencije iz 2013. godine smatra upravnim aktom i da je doneta uz bitnu povredu pravila postupka jer ne sadrži obrazloženje kao sastavni deo upravnog akta, niti deo pismeno izdatog rešenja u kome se navode pravni osnov i razlozi za odluku iz dispozitiva. Tom prilikom, sud nije ulazio u materijalno-pravno pitanje izbora najboljeg kandidata.
Postupajući u izvršenju presude Upravnog suda radi otklanjanja ovog procesnog nedostatka, Odbor Agencije je 25. januara 2017. godine doneo novu odluku u kojoj je sadržano i obrazloženje, a u skladu sa primedbama Upravnog suda.
Tatjana Babić od 16. decembra 2016. godine nije donosila bilo kakve odluke, a 20. decembra 2016. godine prestala joj je funkcija direktora, te se ne može postaviti pitanje zakonitosti odluka koje je donosila prethodna direktorka u okviru svojih zakonskih ovlašćenja.

Ovde možete pročitati presudu Upravnog suda, ispravku presude i odluku Odbora.