Одбор Агенције изабрао в.д. директора Агенције
27/01/2017
Седми јавни конкурс за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва
07/02/2017

Саопштење Одбора Агенције

print
Znak Horizontalno Cirilica

У вези са пресудом Управног суда од 16. децембра 2016. године којом се поништава одлука Одбора Агенције од 21. јануара 2013. године, а по којој се Татјана Бабић бира за директора Агенције за борбу против корупције, Одбор Агенције указује на то да је пресуда Управног суда достављена Одбору Агенције четири године од дана избора директорке Татјане Бабић, тачније 5. јануара 2017. године, и то тек пошто је Татјана Бабић 20. децембра 2016. године поднела оставку због именовања за судију Уставног суда од стране председника Републике Србије, а на предлог Народне скупштине.
Од тренутка подношења оставке, Одбор Агенције је у законском року од 15 дана био у обавези да распише јавни конкурс за избор новог директора Агенције. На тај начин је испоштовано начело законитости у раду Агенције, која све до 5. јануара 2017. године није примила никакав акт, тј. пресуду Управног суда.
Наглашава се да је у извршењу пресуде Управног суда Одбор Агенције на седници одржаној 25. јануара 2017. године поступио у складу са примедбама које је дао Управни суд. Наиме, Управни суд је нашао да се одлука о избору директора Агенције из 2013. године сматра управним актом и да је донета уз битну повреду правила поступка јер не садржи образложење као саставни део управног акта, нити део писмено издатог решења у коме се наводе правни основ и разлози за одлуку из диспозитива. Том приликом, суд није улазио у материјално-правно питање избора најбољег кандидата.
Поступајући у извршењу пресуде Управног суда ради отклањања овог процесног недостатка, Одбор Агенције је 25. јануара 2017. године донео нову одлуку у којој је садржано и образложење, а у складу са примедбама Управног суда.
Татјана Бабић од 16. децембра 2016. године није доносила било какве одлуке, а 20. децембра 2016. године престала јој је функција директора, те се не може поставити питање законитости одлука које је доносила претходна директорка у оквиру својих законских овлашћења.

Овде можете прочитати пресуду Управног суда, исправку пресуде и одлуку Одбора.