Извештај о ризицима од корупције у поступку одобрења за чартер летове

Агенција за борбу против корупције организује циклус семинара за представнике политичких субјеката
25/01/2017
Обавештење функционерима у вези са пријавом промена у имовини и приходима
27/01/2017

Извештај о ризицима од корупције у поступку одобрења за чартер летове

print
Znak Horizontalno CirilicaНеколико туристичких сезона уназад у јавности се говори о проблему у вези са чартер летовима ка популарним туристичким одредиштима.
Поступајући у оквиру својих надлежности и овлашћења, Агенција за борбу против корупције је, на основу примљених представки у којима је указано на могућу корупцију у области издавања дозвола за обављање чартер авио-превоза, анализирала правни оквир и податке и документацију проистекле из поступања по представкама и идентификoвала ризике од корупције као и препоручила мере за њихово отклањање.
Mинистарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Директорату за цивилно ваздухопловство упућене су препоруке за отклањање ризика од корупције пред туристичку сезону 2017. године како би, у циљу отклањања идентификованих ризика од корупције, законским и подзаконским одредбама прецизно и јасно одредили услове и поступак за одлучивање о томе у којим случајевима се издаје одобрење авио-превозиоцима за обављање чартер авио-превоза и отклонили сумњу у постојање арбитрарности у поступању.

Текст Извештаја о ризицима од корупције у поступку одобрења за чартер летове можете прочитати овде.