U 2016. godini održano 27 seminara i 32 obuke u 31 opštini i gradu

Poseta Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine
23/12/2016
Javni konkurs za izbor direktora Agencije za borbu protiv korupcije
30/12/2016

U 2016. godini održano 27 seminara i 32 obuke u 31 opštini i gradu

print
screenshot-from-2016-12-27-144030Agencija za borbu protiv korupcije je u skladu sa svojim godišnjim Planom i programom rada organizovala ciklus seminara i obuka u oktobru, novembru i decembru 2016. godine u više gradova i opština u Srbiji na teme:

  • Sprečavanje sukoba interesa i kontrola imovine i prihoda funkcionera
  • Izrada i sprovođenje plana integriteta za drugi ciklus njegove izrade i sprovođenja“

Seminar Sprečavanje sukoba interesa i kontrola imovine i prihoda funkcionerabio je namenjen funkcionerima, odnosno svim izabranim, postavljenim ili imenovanim licima u organima Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i u organima javnih preduzeća i privrednih društava, ustanova i drugih organizacija čiji je osnivač, odnosno član Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave i drugo lice koje bira Narodna skupština.

Cilj seminara je upoznavanje funkcionera sa pojmom sukoba interesa i postupcima koje Agencija vodi u vezi sa povredama odredaba zakona koji regulišu ovu oblast, kao i obevezama funkcionera u oblasti prijavljivanja imovine i prihoda. Na seminarima su posebno bile obrađene sledeće teme: registar i prijavljivanje imovine funkcionera, kontrola izveštaja o imovini i prihodima funkcionera, obaveštavanje i vođenje evidencija o poklonima i stupanju i prestanku funkcije; obaveze funkcionera u oblasti sprečavanja sukoba interesa (nespojivost i kumulacija funkcija, obavljanje drugog posla ili delatnosti, i dr.); postupak utvrđivanja povrede odredaba Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije; podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka i krivičnih prijava zbog povrede Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

U 2016. godini Planom realizacije održano je 27 seminara u 26 opština i gradova (Kragujevac, Sombor, Vrbas, Kikinda, Niš, Tutin, Sremska Mitrovica, Priboj, Loznica, Aranđelovac, Vršac, Požarevac, Zaječar, Jagodina, Pančevo, Beograd (2 seminara), Čačak, Užice, Pirot, Leskovac, Prokuplje, Šabac, Kruševac, Kraljevo i Valjevo). Na seminarima je prisustvovalo 1047 učesnika iz 594 institucije. Najbolji odziv je bio u Nišavskom, Jablaničkom i Šumadijskom upravnom okrugu, kao i u gradu Beogradu.

Tokom 2017. godine u planu je održavanje još petnaest seminara na teritoriji Republike Srbije. Sve informacije o datumu, vremenu i mestu održavanja seminara, biće blagovremeno postavljene na internet prezentaciji Agencije u kalendaru događaja.

Obuka „Izrada i sprovođenje plana integriteta za drugi ciklus njegove izrade i sprovođenja“ bila je namenjena predstavnicima državnih organa i organizacijama, organa teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javnim službama i javnim preduzećima koji će biti zaduženi za izradu i sprovođenje plana integriteta.

Cilj obuke je razvijanje znanja i svesti o značaju uvođenja plana integriteta kao preventivnog institucionalnog mehanizma u borbi protiv korupcije, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti; upoznavanje članova radnih grupa za izradu plana integriteta sa pojmom, svrhom i ciljem izrade plana integriteta; uporednom praksom izrade plana integriteta; procesom izrade plana integriteta kroz faze; načinom izrade plana integriteta u skladu sa usvojenim nacrtima (modelima) planova integriteta u elektronskoj formi (putem aplikacije); načinom procene intenziteta rizika; razjašnjenje spornih pitanja i nejasnoća vezanih za izradu plana integriteta po fazama (mogućnost da učesnici seminara postavljaju pitanja o dilemama vezanim za izradu plana integriteta).

Obukama koje su u periodu od oktobra do decembra 2016. godine održane u 15 gradova i opština (Sombor, Vrbas, Kikinda, Sremska Mitrovica, Priboj, Loznica, Aranđelovac, Vršac, Požarevac, Bor, Jagodina, Pančevo, Pirot, Leskovac i Prokuplje) prisustvovalo je 604 učesnika iz 386 institucija. Nakon održanih obuka možemo zaključiti da je najbolji odziv bio u Sremskom, Zlatiborskom i Braničevskom upravnom okrugu. U periodu od maja do septembra ove godine obuke su održane u 16 opština i gradova, uključujući i Beograd na kojima je prisustvovalo 890 učesnika iz 593 institucije. Najbolji odziv bio je u Nišavskom, Južnobačkom, Severnobačkom, Srednjobanatskom, Šumadijskom i Mačvanskom upravnom okrugu.

U 2016. godini Planom realizacije održane su 32 obuke u 31 opštini i gradu na teritoriji Republike Srbije. Na obukama je prisustvovalo ukupno 1494 učesnika iz 979 institucija.

Tokom 2017. godine u planu je održavanje još deset obuka u sledećim gradovima: u Nišu, Kruševcu, Kragujevcu, Čačku, Subotici, Somboru, Novom Sadu, Jagodini, Zrenjaninu i Pančevu. Sve informacije o datumu, vremenu i mestu održavanja obuka, biće blagovremeno postavljene na internet prezentaciji Agencije u kalendaru događaja.

Mapa seminara i obuka

http://www.scribblemaps.com/maps/view/seminari2016/46xpjWsobI

 screenshot-from-2016-12-27-144030

Statistički prikaz odnosa broja učesnika i institucija

screenshot-from-2016-12-27-145712
screenshot-from-2016-12-27-145735