12 кривичних пријава у 2014. години као резултат контроле извештаја о имовини и приходима функционера

Агенција о пријављеним платама функционера
27/10/2014
Агенција поводом Нацрта акционог плана за поглавље 23.
30/10/2014

12 кривичних пријава у 2014. години као резултат контроле извештаја о имовини и приходима функционера

print
Агенција за борбу против корупције је током 2014. године поднела 12 кривичних пријава због постојања основа сумње да функционер није пријавио имовину Агенцији или је дао лажне податке о имовини, у намери да прикрије податке о имовини (члан 72. Закона о Агенцији за борбу против корупције).

Две нове кривичне пријаве Агенција је поднела Одељењу за борбу против корупције Републичког јавног тужилаштва у септембру против:

– Милорада Младеновића, помоћника градоначелника Града Лесковца (15.9.2014)

– Миленка Бановића, члана надзорног одбора Туристичке организације Београда (23.9.2014)

Подсећамо да је Агенција за борбу против корупције преосталих десет кривичних пријава у 2014. години поднела против:

– Саше Љубинковића, ранијег заменика председника Градске општине Земун (5.2.2014)

– Владана Скадрића, генералног директора Јавног предузећа за склоништа (10.2.2014)

– Ђорђа Јовановића, ранијег члан Комисије за хартије од вредности (4.4.2014)

– Славице Ђукић Дејановић, министра здравља (17.4.2014)

– Предрага Перуничића, државног секретара у Министарству омладине и спорта (17.4.2014)

– Горана Јешића, потпредседника Владе АП Војводине (17.4.2014)

– Драгољуба Пеураче, ранијег директора Инспектората за рад (17.4.2014)

– Ружице Бањалучкић, судије Привредног суда у Београду (17.4.2014)

– Александра Вуксановића, ранијег директора РЗЗО (17.4.2014)

– Милоша Стојановића, заменика председника Градске општине Младеновац (17.4.2014)

 

У периоду од 1. јануара 2014. до 1. октобра 2014. Агенција за борбу против корупције је, у обављању послова из своје надлежности који се односе на регистар функционера, регистар имовине и прихода функционера, као и евиденцију јавних набавки, покренула 453 поступка ради утврђивања постојања повреде одредаба Закона о Агенцији за борбу против корупције. Од тога:

 • 27 због кашњења функционера у преносу управљачких права (члан 35)
 • 4 због кашњења правног и одговорног лица у правном лицу везано за обавештавање Агенције о учешћу у поступцима јавних набавки (члан 36)
 • 3 због примања поклона супротно Закону (члан 39)
 • 2 због кашњења органа и одговорног лица у органу у ком функционер врши функцију везано за обавештавање Агенције о ступању/престанку јавне функције функционера у том органу (члан 43. став 1)
 • 210 због кашњења функционера у достављању извештаја о имовини и приходима по ступању на функцију (члан 43. став 2)
 • 195 због кашњења функционера у достављању извештаја о имовини и приходима по престанку функције (члан 43. став 4)
 • 12 због кашњења функционера у достављању извештаја о имовини и приходима због битних промена (члан 44. став 1)

 

Агенција за борбу против корупције изрекла је 389 мера упозорења и то:

 • 14 због непреношења управљачких права за време вршења јавне функције у законом прописаном року (члан 35)
 • 2 због примања поклона супротно Закону (члан 39)
 • 6 одговорном лицу у органу у коме функционер врши јавну функцију због необавештавања Агенције у законом прописаном року да је функционер ступио на функцију, односно да му је функција престала (члан 43. став 1)
 • 185 због кашњења функционера у достављању извештаја о имовини и приходима по ступању на функцију (члан 43. став 2)
 • 170 због кашњења функционера у достављању извештаја о имовини и приходима по престанку функције (члан 43. став 4)
 • 12 због кашњења функционера у достављању извештаја о имовини и приходима због битних промена (члан 44. став 1)

 

Укупно је изречено 11 мера јавног објављивања одлуке о повреди закона и то:

 • 6 због непреношења управљачких права за време вршења јавне функције у законом прописаном року (члан 35)
 • 2 због кашњења правног и одговорног лица у правном лицу везано за обавештавање Агенције о учешћу у поступцима јавних набавки (члан 36)
 • 1 због кашњења функционера у достављању извештаја о имовини и приходима по ступању на функцију (члан 43. став 2)
 • 2 због кашњења функционера у достављању извештаја о имовини и приходима по престанку функције (члан 43. став 4)

 

Укупно су изречене 3 мере јавног објављивања препоруке за разрешење и то:

 • 1 због непреношења управљачких права за време вршења јавне функције у законом прописаном року (члан 35)
 • 1 због кашњења органа и одговорног лица у органу у ком функционер врши функцију везано за обавештавање Агенције о ступању/престанку јавне функције функционера у том органу (члан 43. став 1)
 • 1 због кашњења функционера у достављању извештаја о имовини и приходима по престанку функције (члан 43. став 4)

 

Поднето је укупно 114 захтева за покретање прекршајног поступка Прекршајном суду у Београду и то:

 • 4 због кашњења функционера у преносу управљачких права (члан 35)
 • 1 због кашњења правног и одговорног лица у правном лицу везано за обавештавање Агенције о учешћу у поступцима јавних набавки (члан 36)
 • 1 због примања поклона супротно Закону (члан 39)
 • 6 због кашњења органа и одговорног лица у органу у ком функционер врши функцију везано за обавештавање Агенције о ступању/престанку јавне функције функционера у том органу (члан 43. став 1)
 • 48 због кашњења функционера у достављању извештаја о имовини и приходима по ступању на функцију (члан 43. став 2)
 • 52 због кашњења функционера у достављању извештаја о имовини и приходима по престанку функције (члан 43. став 4)
 • 2 због кашњења функционера у достављању извештаја о имовини и приходима због битних промена (члан 44. став 1)

Надлежним јавним тужилаштвима поднето је 12 извештаја због постојања сумње да су извршена кривична дела за која се гони по службеној дужности, а која нису предвиђена Законом о Агенцији. Поднето је и 15 извештаја надлежним органима због постојања сумње да су извршена кривична дела из њихове надлежности, и то:

 • 11 Управи за спречавање прања новца
 • 4 Пореској управи

 

* НАПОМЕНА: Саопштење је објављено у циљу обавештавања јавности о резултатима рада Агенције. За сва наведена лица важи претпоставка невиности, у складу са Уставом и законом.

Резултати рада Одељења за контролу имовине функционера (до 1. октобра 2014)

Резултати рада Одељења за регистре (1. јануар 2013 – 1. октобар 2014)