Pravila u finansiranju političkih aktivnosti i kontrola njihovog sprovođenja su čuvari integriteta politike i demokratije

Agencija objavljuje svoju statističku analizu u vezi sa prijavljivanjem imovine funkcionera
23/06/2016
Šef misije Danske ambasade u poseti Agenciji
06/07/2016

Pravila u finansiranju političkih aktivnosti i kontrola njihovog sprovođenja su čuvari integriteta politike i demokratije

print
OEBS-02-U Beogradu je danas u Medija centru, u okviru druge ekspertske misije posredstvom TAIEX instrumenta, organizovano predstavljanje rezultata kvalitativne i kvantitativne analize efekata primene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, kao i preporuka za unapređenje.

Misiju sprovodi slovenački ekspert Jurij Toplak, profesor Ustavnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Mariboru, koji je u Beogradu boravio u periodu od 24. do 27. maja ove godine, prilikom prve ekspertske misije. Celokupna misija je posebno usmerena na politiku sankcionisanja i postupanja svih relevantnih institucija u ovoj oblasti.
Na predstavljanje rezultata pozvani su, kao i prilikom prve ekspertske misije, pored predstavnika Agencije za borbu protiv korupcije, i predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva pravde, prekršajnih sudova, Republičkog javnog tužilaštva, Državne revizorske institucije, Republičke izborne komisije, političkih stranaka i organizacija civilnog društva.

Tokom predstavljanja rezultata, prof. Toplak je istakao da su pravila u finansiranju političkih stranaka i kontrola njihovog sprovođenja čuvari integriteta politike i demokratije. Naveo je da problemi u ovoj oblasti postoje oduvek i svuda u svetu, te da se mehanizmi za uređenje ove oblasti svakodnevno unapređuju. Cilj njegove misije je da predloži one opšte prihvaćene mehanizme za unapređenje u ovoj oblasti te da je Srbija, gledano nekoliko godina unazad, učinila ogroman korak ali da je, zbog dinamike osmišljavanja novih pristupa, potrebno stalno unapređivanje.

Ova aktivnost predviđena je Akcionim planom za poglavlje 23. Predstavljanje rezultata podržala je i Misija OEBS u Srbiji. Izveštaj eksperta na srpskom jeziku biće dostupan uskoro.