Контрола имовине и прихода функционера

Најчешће повреде Закона о Агенцији за борбу против корупцијe у поступку контроле имовине и прихода функционера:

  • члан 36 = кашњење правног и одговорног лица у правном лицу везано за обавештавање Агенције о учешћу у поступцима јавних набавки
  • члан 43 став 1 = кашњење органа и одговорног лица у органу у ком функционер врши функцију везано за обавештавање Агенције о ступању/престанку јавне функције функционера у том органу
  • члан 43 став 2 = кашњење функционера у достављању извештаја о имовини и приходима по ступању на функцију
  • члан 43 став 4 = кашњење функционера у достављању извештаја о имовини и приходима по престанку функције
  • члан 44 став 1= кашњење функционера у достављању извештаја о имовини и приходима због битних промена

Годишњи план провере Извештаја о имовини и приходима јавних функционера за 2021. годину

Годишњи план контроле Извештаја о имовини и приходима функционера за 2020. годину

Годишњи план контроле Извештаја о имовини и приходима функционера за 2019. годину

Годишњи план контроле Извештаја о имовини и приходима функционера за 2018. годину

Годишњи план контроле Извештаја о имовини и приходима функционера за 2017. годину

Годишњи план контроле Извештаја о имовини и приходима функционера за 2016. годину

Годишњи план контроле Извештаја о имовини и приходима функционера за 2015. годину

Годишњи план контроле Извештаја о имовини и приходима функционера за 2014. годину

Годишњи план контроле Извештаја о имовини и приходима функционера за 2013. годину