Agencija podnela Izveštaj o radu za 2015. godinu Narodnoj skupštini

Još sedam institucija dobilo trenere iz oblasti etike i integriteta u javnom sektoru
28/03/2016
Zakonito i transparentno konkursno finansiranje medija važno za ostvarivanje javnog interesa u oblasti informisanja
31/03/2016

Agencija podnela Izveštaj o radu za 2015. godinu Narodnoj skupštini

print
Skupstina1Danas, 31. marta 2016. godine, Agencija za borbu protiv korupcije podnela je Narodnoj skupštini Republike Srbije svoj Izveštaj o radu za 2015. godinu. Ovo je šesti godišnji izveštaj u kojem su predstavljeni rezultati rada Agencije u prethodnoj godini, izazovi sa kojima se Agencija suočavala u svom radu, planovi za 2016. godinu kao i preporuke Narodnoj skupštini koje imaju za cilj unapređenje rada Agencije.

Godišnji izveštaj sadrži i Izveštaj o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje. U izveštaju je sistematizovan veliki broj podataka o merama i aktivnostima koje su organi javne vlasti preduzimali tokom 2015. godine, ocenjena njihova ispunjenost, ukazano na probleme koji su se pojavili u realizaciji i date preporuke za njihovo prevazilaženje. Ovo je drugi izveštaj u koji su ugrađeni zaključci i preporuke iz alternativnih izveštaja o sprovođenju Strategije koje su izradile organizacije civilnog društva i koji dopunjuju kvalitet analize stručnim osvrtom na realizaciju najvećeg broja mera iz Akcionog plana. Izveštaj je namenjen kako donosiocima odluka i nosiocima obaveza iz Strategije i Akcionog plana, tako i stručnoj javnosti i svim građanima zainteresovanim za sliku stanja u kome se Republika Srbija trenutno nalazi u pogledu borbe protiv korupcije.

Godišnji izveštaj dostavljen je i Vladi Republike Srbije.

Izveštaje možete preuzeti ovde.