Агенција поднела Извештај о раду за 2015. годину Народној скупштини

Још седам институција добило тренере из области етике и интегритета у јавном сектору
28/03/2016
Законито и транспарентно конкурсно финансирање медија важно за остваривање јавног интереса у области информисања
31/03/2016

Агенција поднела Извештај о раду за 2015. годину Народној скупштини

print
Skupstina1Данас, 31. марта 2016. године, Агенција за борбу против корупције поднела је Народној скупштини Републике Србије свој Извештај о раду за 2015. годину. Ово је шести годишњи извештај у којем су представљени резултати рада Агенције у претходној години, изазови са којима се Агенција суочавала у свом раду, планови за 2016. годину као и препоруке Народној скупштини које имају за циљ унапређење рада Агенције.

Годишњи извештај садржи и Извештај о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционог плана за њено спровођење. У извештају је систематизован велики број података о мерама и активностима које су органи јавне власти предузимали током 2015. године, оцењена њихова испуњеност, указано на проблеме који су се појавили у реализацији и дате препоруке за њихово превазилажење. Ово је други извештај у који су уграђени закључци и препоруке из алтернативних извештаја о спровођењу Стратегије које су израдиле организације цивилног друштва и који допуњују квалитет анализе стручним освртом на реализацију највећег броја мера из Акционог плана. Извештај је намењен како доносиоцима одлука и носиоцима обавеза из Стратегије и Акционог плана, тако и стручној јавности и свим грађанима заинтересованим за слику стања у коме се Република Србија тренутно налази у погледу борбе против корупције.

Годишњи извештај достављен је и Влади Републике Србије.

Извештајe можете преузети овде.