Mišljenje o Predlogu zakona o oglašavanju

Slučaj Tatjane Đakonov
15/01/2016
Mišljenje o Predlogu zakona o policiji – otkloniti rizike korupcije
19/01/2016

Mišljenje o Predlogu zakona o oglašavanju

print
logo_acas_cirAgencija za borbu protiv korupcije uputila je Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Narodnoj skupštini i Vladi mišljenje o Predlogu zakona o oglašavanju.

Agencija za borbu protiv korupcije smatra da je zakonskim odredbama pored ostalog neophodno predvideti obavezu državnih organa da oglašavanje u medijima vrše bez ugovaranja usluga posredničkih agencija; propisati jasne kriterijume za ocenu opravdanosti i svrsishodnosti oglašavanja organa javne vlasti i zaključenje ugovora o pružanju usluga bez naknade između državnih organa i medija, te zabraniti ugovaranje usluga medijske promocije i oglašavanja javnih preduzeća koja imaju monopol na tržištu, osim oglašavanja koje je u direktnoj vezi, odnosno od kog zavisi obavljanje osnovne delatnosti konkretnog preduzeća. Iako je neka od ovih pitanja potrebno detaljnije urediti drugim propisima, posebnim delom Predloga zakona neophodno je regulisati makar osnovna pravila o oglašavanju državnih organa. Na ovaj način bila bi omogućena i primena nekih od opštih pravila oglašavanja, predviđenih članovima 4-20. Predloga zakona (npr. zabrana podsticanja diskriminacije i zabrana diskriminacije oglašivača) na oglašavanje državnih organa i političkih organizacija.

Imajući ovo u vidu, Agencija za borbu protiv korupcije je ukazala da nije adekvatno predloženo rešenje, prema kojem bi se nakon donošenja Predloga zakona nastavilo sa primenom odredaba trenutno važećeg zakona koje se odnose na oglašavanje državnih organa i političkih organizacija. Naime, problemi u praksi oglašavanja državnih organa, na koje je više puta ukazano u važećim strateškim dokumentima i izveštajima Saveta za borbu protiv korupcije, potvrđuju da je ovu oblast neophodno detaljnije urediti i suziti široka diskreciona ovlašćenja organa javne vlasti u pogledu odlučivanja o tome da li će, na koji način i u kojoj meri biti korišćene usluge oglašavanja i marketinga u slučajevima kada oglašavanje nije obavezno, kao i u pogledu izbora medija u kojima će biti objavljen oglas, u slučaju da se radi o obaveznom oglašavanju (informacije o stečajnim postupcima, konkursima za zapošljavanje itd).

Agencija za borbu protiv korupcije pozvala je Vladu Republike Srbije i narodne poslanike da razmotre iznete sugestije i preporuke u cilju unapređenja predloženih rešenja, odnosno regulisanja oblasti oglašavanja državnih organa.

Na zasedanju Narodne skupštine koje počinje danas biće razmatran i ovaj Predlog zakona.

Mišljenje možete preuzeti ovde.