Консултативни састанак са ОЦД, Нови Сад, 30. септембар 2015.