Јачање савезништва у борби против корупције

Подршка ЛАФ-у Града Ниша
19/06/2015
Извештај о ризицима корупције у поступку остваривања права на инвалидску пензију
26/06/2015

Јачање савезништва у борби против корупције

print
Znak-Horizontalno-CirilicaАгенција за борбу против корупције и Савет за борбу против корупције одржали су састанак 18. јуна 2015. године на коме је разматрана даља заједничка сарадња.

У конструктивном дијалогу закључено је да ће Савет и Агенција, чији значај је препознала и Европска комисија, наставити даљу сарадњу а у циљу остваривања заједничких резултата у борби против корупције у Србији.

Како је Националном стратегијом за борбу против корупције за период од 2013. до 2018. године предвиђено да Савет врши праћење резултата спровођења Стратегије и Акционог плана у државним органима, обвезницима акционог плана, а Агенција надзор над спровођењем Стратегије и Акционог плана а и у складу са препорукама Европске комисије, Савет и Агенција ће одржавати тромесечне састанке о чијим закључцима ће јавност бити обавештена.

Имајући у виду значај борбе против корупције, Савет и Агенција позивају и остала регулаторна тела да дају свој пуни допринос у борби против корупције.