Jačanje međuinstitucionalne saradnje u sprečavanju korupcije: predavanje u Agenciji za privatizaciju

Jačanje međuinstitucionalne saradnje u sprečavanju korupcije
11/06/2015
Agencija je objavila mišljenja o dva nacrta zakona čiji je predlagač Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
12/06/2015

Jačanje međuinstitucionalne saradnje u sprečavanju korupcije: predavanje u Agenciji za privatizaciju

print
DSC01641Danas je, za zaposlene u Agenciji za privatizaciju, održano predavanje o pojedinim nadležnostima Agencije za borbu protiv korupcije. Teme obuhvaćene predavanjem su: registri funkcionera, imovine funkcionera i poklona; prijavljivanje imovine lica koja vrše javnu funkciju; kontrola Izveštaja o imovini i prihodima funkcionera; prijavljivanje poklona; pojam sukoba interesa i zakonske odredbe prema Zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije; predstavke fizičkih i pravnih lica u vezi sa privatizacijom; plan integriteta kao mehanizam za sprečavanje korupcije i povećanje dobrog funkcionisanja institucije. U okviru posete Agenciji za privatizaciju, obavljen je i proces kontrole kvaliteta i ispunjenosti Plana integriteta Agencije za privatizaciju.

Predavanju je prisustvovalo oko 70 zaposlenih u Agenciji za privatizaciju, a predstavnike Agencije za borbu protiv korupcije najpre su pozdravili Jovan Martinović, pomoćnik direktora Agencije za privatizaciju i Ljubomir Šubara, direktor ove institucije. Oni su tom prilikom istakli da je cilj ove saradnje jačanje institucije i što uspešniji završetak posla vezanog za proces privatizacije u Republici Srbiji.

Do ove posete došlo je na poziv Agencije za privatizaciju, i predstavlja rezultat intenziviranja međuinstitucionalne saradnje do koje je došlo potpisivanjem Memoranduma o saradnji, koji je inicirala Agencija za privatizaciju, prema aktuelnom Akcionom planu za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije.

Prisutnima su se, ispred Agencije za borbu protiv korupcije, obratili: Dragomir Trninić, pomoćnik direktora za kontrolu imovine i prihoda funkcionera, Zorana Kepnik – Hinić, načelnica Odeljenja za vođenje registara i posebnih evidencija, Jasmina Ćirković, viši savetnik u Sektoru za rešavanje sukoba interesa, Maja Matić, šef Odseka za postupanje po predstavkama i Zlatko Stojanović, asistent na projektu u Odseku za planove integriteta.

Galerija