Јачање међуинституционалне сарадње у спречавању корупције: предавање у Агенцији за приватизацију

Јачање међуинституционалне сарадње у спречавању корупције
11/06/2015
Агенција је објавила мишљења о два нацрта закона чији је предлагач Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
12/06/2015

Јачање међуинституционалне сарадње у спречавању корупције: предавање у Агенцији за приватизацију

print
DSC01641Данас је, за запослене у Агенцији за приватизацију, одржано предавање о појединим надлежностима Агенције за борбу против корупције. Теме обухваћене предавањем су: регистри функционера, имовине функционера и поклона; пријављивање имовине лица која врше јавну функцију; контрола Извештаја о имовини и приходима функционера; пријављивање поклона; појам сукоба интереса и законске одредбе према Закону о Агенцији за борбу против корупције; представке физичких и правних лица у вези са приватизацијом; план интегритета као механизам за спречавање корупције и повећање доброг функционисања институције. У оквиру посете Агенцији за приватизацију, обављен је и процес контроле квалитета и испуњености Плана интегритета Агенције за приватизацију.

Предавању је присуствовало око 70 запослених у Агенцији за приватизацију, а представнике Агенције за борбу против корупције најпре су поздравили Јован Мартиновић, помоћник директора Агенције за приватизацију и Љубомир Шубара, директор ове институције. Они су том приликом истакли да је циљ ове сарадње јачање институције и што успешнији завршетак посла везаног за процес приватизације у Републици Србији.

До ове посете дошло је на позив Агенције за приватизацију, и представља резултат интензивирања међуинституционалне сарадње до које је дошло потписивањем Меморандума о сарадњи, који је иницирала Агенција за приватизацију, према актуелном Акционом плану за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције.

Присутнима су се, испред Агенције за борбу против корупције, обратили: Драгомир Трнинић, помоћник директора за контролу имовине и прихода функционера, Зорана Кепник – Хинић, начелница Одељења за вођење регистара и посебних евиденција, Јасмина Ћирковић, виши саветник у Сектору за решавање сукоба интереса, Маја Матић, шеф Одсека за поступање по представкама и Златко Стојановић, асистент на пројекту у Одсеку за планове интегритета.

Галерија