Jačanje međuinstitucionalne saradnje u sprečavanju korupcije

Trening za trenere 08. – 10. jun 2015.
11/06/2015
Jačanje međuinstitucionalne saradnje u sprečavanju korupcije: predavanje u Agenciji za privatizaciju
11/06/2015

Jačanje međuinstitucionalne saradnje u sprečavanju korupcije

print