JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku male vrednosti usluga broj 404-02-16/17-03 za 2017. godinu

Zamena teza u slučaju Siniša Mali
10/03/2017
Poziv za dostavljanje komentara na Nacrt modela lokalnog antikorupcijskog plana
15/03/2017

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku male vrednosti usluga broj 404-02-16/17-03 za 2017. godinu