ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности услуга број 404-02-16/17-03 за 2017. годину

Замена теза у случају Синиша Мали
10/03/2017
Позив за достављање коментара на Нацрт модела локалног антикорупцијског плана
15/03/2017

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности услуга број 404-02-16/17-03 за 2017. годину