Javni nastupi funkcionera u izbornoj kampanji

Agencija učestvuje u radu radne grupe EPAC u izradi tematske studije o korupciji u zdravstvenom sistemu
21/03/2016
Još sedam institucija dobilo trenere iz oblasti etike i integriteta u javnom sektoru
28/03/2016

Javni nastupi funkcionera u izbornoj kampanji

print
LOGO izbori ACASAgencija za borbu protiv korupcije podseća javne funkcionere da tokom izborne kampanje za izbor narodnih poslanika u Narodnu skupštinu Republike Srbije, poslanika u Skupštinu AP Vojvodine i odbornika u skupštine gradova, opština i gradskih opština mogu da vrše funkciju u političkoj stranci, odnosno da učestvuju u njenim aktivnostima ako to ne ugrožava vršenje javne funkcije i ako to nije zakonom zabranjeno.

Prema odredbama člana 29. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, funkcioneru je zabranjeno da koristi javne resurse i skupove na kojima učestvuje i susrete koje ima u svojstvu funkcionera, za promociju političkih stranaka, odnosno političkih subjekata.

Dužnost funkcionera je da uvek nedvosmisleno predoči sagovornicima i javnosti da li iznosi stav organa u kojem vrši javnu funkciju ili stav političke stranke, odnosno političkog subjekta.

Agencija za borbu protiv korupcije upozorava javne funkcionere da će blagovremeno reagovati u slučaju da funkcioner postupi suprotno odredbama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.