Јавни наступи функционера у изборној кампањи

Агенција учествује у раду радне групе EPAC у изради тематске студије о корупцији у здравственом систему
21/03/2016
Још седам институција добило тренере из области етике и интегритета у јавном сектору
28/03/2016

Јавни наступи функционера у изборној кампањи

print
LOGO izbori ACASАгенција за борбу против корупције подсећа јавне функционере да током изборне кампање за избор народних посланика у Народну скупштину Републике Србије, посланика у Скупштину АП Војводине и одборника у скупштине градова, општина и градских општина могу да врше функцију у политичкој странци, односно да учествују у њеним активностима ако то не угрожава вршење јавне функције и ако то није законом забрањено.

Према одредбама члана 29. Закона о Агенцији за борбу против корупције, функционеру је забрањено да користи јавне ресурсе и скупове на којима учествује и сусрете које има у својству функционера, за промоцију политичких странака, односно политичких субјеката.

Дужност функционера је да увек недвосмислено предочи саговорницима и јавности да ли износи став органа у којем врши јавну функцију или став политичке странке, односно политичког субјекта.

Агенција за борбу против корупције упозорава јавне функционере да ће благовремено реаговати у случају да функционер поступи супротно одредбама Закона о Агенцији за борбу против корупције.