Одлука о избору и додели финансијских средстава – Шести конкурс за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва (објављен 30. априла 2015)

Извештај о ризицима корупције у поступку остваривања права на инвалидску пензију
26/06/2015
Модел Закона о Агенцији за борбу против корупције
27/06/2015

Одлука о избору и додели финансијских средстава – Шести конкурс за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва (објављен 30. априла 2015)

print
Конкурс за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва за реализацију пројеката алтернативног извештавања о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционог плана за њено спровођење

Записник са састанка Конкурсне комисије 03.06.2015.

Записник са листом вредновања и рангирања предлога пројеката 12.06.2015.

Коначна листа вредновања и рангирања пројеката 26.06.2015.

Одлука о избору и додели финансијских средстава 29.06.2015.

Закључак о исправци техничке грешке