Одлука о избору и додели финансијских средстава – Шести конкурс за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва (објављен 30. априла 2015)

Model Law on the Law on the Anti-corruption Agency
11/05/2015
The Report on the Oversight of the Financing of Political Entities in 2014
04/01/2016

Одлука о избору и додели финансијских средстава – Шести конкурс за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва (објављен 30. априла 2015)

print
Конкурс за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва за реализацију пројеката алтернативног извештавања о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционог плана за њено спровођење

Записник са састанка Конкурсне комисије 03.06.2015.

Записник са листом вредновања и рангирања предлога пројеката 12.06.2015.

Коначна листа вредновања и рангирања пројеката 26.06.2015.

Одлука о избору и додели финансијских средстава 29.06.2015.

Закључак о исправци техничке грешке