Филмови за јачање етике и интегритета у јавној управи

Међуинституционална сарадња у оквиру реализације мера из Акционог плана за борбу против корупције
19/05/2015
Организације цивилног друштва као учесници у креирању и праћењу националних стратегија
22/05/2015

Филмови за јачање етике и интегритета у јавној управи

print

 Edukativni-FILMУ току је снимање 7 кратких едукативних филмова које ће Агенција за борбу против корупције користити у својим едукативним активностима за јавне службенике и функционере. За реализацију филмова задужена је продукцијска кућа Беомедија, а пројекат финансијски подржава USAID/JRGA (Пројекат за реформу правосуђа и добру управу). Завршетак снимања планиран је за крај јуна ове године.

Тема филмова су етика и интегритет у јавној управи. Посебно се обрађују следеће теме: поклон, вредности запослених у јавном сектору, етичке дилеме, ризичне ситуације за настанак корупције на радном месту, хијерархија одговорности, интегритет и надлежности Агенције за борбу против корупције.

Агенција од оснивања, сада већ шесту годину, организује едукативне активности, а ту надлежност црпи из члана 64. Закона о Агенцији, у којем се одређује да Агенција може да креира програме и спроводи обуке за широку циљну групу. Ова надлежност се користила тако што су организовани бројни семинари у великом броју градова и општина у Србији за запослене и функционере у јавној управи на локалном, покрајинском и републичком нивоу. На њима се говорило о надлежностима Агенције и о законским обавезама циљних група, уз упознавање учесника са кључним појмовима везаним за механизме за спречавање корупције, етику и интегритет. Организовани су и посебни семинари за студенте, новинаре, представнике цивилног сектора…

Према Акционом плану за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције од 2013. до 2018. године, планирана је измена Закона о Агенцији у делу који се тиче обука. Наиме, према Моделу Закона који је израдила Агенција (на којем тренутно ради Радна група коју је формирало Министарство правде), обуке о корупцији, етици и интегритету у јавној управи постају обавеза свих запослених и функционера у јавној управи на територији Републике Србије, на свим нивоима. За овај заокрет Агенција се припрема тако што проактивно приступа припреми околности за остваривање ове законске обавезе циљних група: припремају се Смернице којима ће се јавним институцијама предложити начини за реализацију ове обавезе, припремљен је основни програм едукација, припремају се материјали… Направљен је и програм за едукацију едукатора по коме су већ вршене обуке едукатора који ће у институцијама реализовати основни програм.

Досадашња пракса Агенције у едукацијама проистиче из сталног вршења процена потреба запослених у јавном сектору, али и из искуства у сарадњи Агенције са другим институцијама; затим из представки грађана који указују на различите појаве лошег функционисања јавних институција; проистиче и из упознавања са добрим праксама других, сличних институција у региону и свету; такође, научено је и од експерата који су помагали Агенцији да ојача своје капацитете. Основ за садржај програма, али и спровођење едукација, је, ипак у Конвенцији Уједињених нација против корупције.

Иако тема „Етика и интегритет“ већини представника основне циљне групе Агенције – запосленима и функционерима у јавној управи – звуче непознато, апстрактно и одбојно, реакције полазника едукативних активности Агенције, према ономе што кажу током семинара или напишу у евалуацијама, су другачије: у програму који се обрађује препознају потребу да се сви подсетимо тога – чему служе јавне институције, која нам је улога као јавних службеника и носилаца одговорности, те колика је важност професионалне етике.