U poseti Agenciji kolege iz crnogorske Agencije za sprječavanje korupcije

Serija okruglih stolova „Sprečavanje sukoba interesa i kontrola imovine i prihoda funkcionera“
13/10/2017
Inicijativa Agencije za dopune zakona koji uređuju položaj zaposlenih i radno angažovanih u organima javne vlasti – u delu koji se odnosi na regulisanje sukoba interesa
19/10/2017

U poseti Agenciji kolege iz crnogorske Agencije za sprječavanje korupcije

print
U dvodnevnoj poseti Agenciji za borbu protiv korupcije boravi troje kolega iz Agencije za sprječavanje korupcije Crne Gore.

Tokom posete, kolege iz Crne Gore će razgovarati sa zaposlenima u stručnoj službi Agencije i to o iskustvima u održavanju aplikativnog softvera i elektronske arhive, kao i o iskustvima u statističkom izveštavanju i upotrebi informatičkih alata za izveštavanje.

Agencija za borbu protiv korupcije je, posredstvom crnogorskog ministarstva pravde, u februaru 2015. godine ustupila pravo korišćenja njenog aplikativnog softvera (Source Code) za potrebe uspostavljanja informacionog sistema Agencije za sprječavanje korupcije Crne Gore.

Ova poseta nastavak je saradnje naše dve institucije, razmene iskustava i podrške u uspostavljanju nadležnosti. Pre ove, predstavnici rukovodstva crnogorske Agencije bili su u dvodnevnoj poseti našoj Agenciji, prošle godine u junu.