Učešće organizacija civilnog društva u borbi protiv korupcije

Potpisan Sporazum sa Upravom za sprečavanje pranja novca
06/02/2015
Prvi deo seminara – Službe za upravljanje kadrovima
06/02/2015

Učešće organizacija civilnog društva u borbi protiv korupcije

print