Učešće Agencije za borbu protiv korupcije u radu GRECO

Predstavnici Agencije na sastanku nezavisnih tela sa delegacijom iz Brisela
19/03/2015
Ambasador Finske Republike u poseti Agenciji
24/03/2015

Učešće Agencije za borbu protiv korupcije u radu GRECO

print

Logo-Greco-onlyVladan Joksimović, zamenik direktora Agencije za borbu protiv korupcije, učestvuje na 67. plenarnom zasedanju Grupe država za borbu protiv korupcije (GRECO). Na plenarnoj sednici se obrađuju teme vezane za prevenciju korupcije i razmatraju izveštaji zemalja članica. Na ovom, martovskom zasedanju, razmatraju se izveštaji o Bugarskoj, Mađarskoj, Estoniji, Finskoj, Islandu i Letoniji, u okviru četvrtog kruga evaluacije, kao i ponovno, „drugo čitanje“ izveštaja o Kipru, Moldaviji i Portugaliji u okviru trećeg kruga evaluacija.

Naime, trenutno je u toku postupak četvrtog kruga evaluacije čija je tema prevencija korupcije u vezi sa narodnim poslanicima, sudijama i tužiocima. Ključne teme evaluacije su: etički principi i pravila ponašanja, sukob interesa i prijava imovine i prihoda.

U toku trajanja ovog postupka izveštaji su poverljivi i nisu dostupni javnosti, sve do usvajanja.

Dosadašnje izveštaje GRECO možete pogledati ovde, kao i na internet prezentaciji Saveta Evrope/GRECO.